زندگی

دل به دریا میزنم در قیل و قال زندگی

خسته از پژمردنم پشت خیال زندگی

در اتاق فکر من، آیینه تابوتم شده

در نبردم، در کما، با احتمال زندگی

کفشهایم رو به فردا پشت در کز کرده اند

بنده ی دیروزم و حل سوال زندگی

مثل یک گنجشک زخمی در هوای بیکسی

بی رمق نوک میزنم بر سیب کال زندگی

در همین بازی گل یا پوچ دل وا مانده ام

کیش و ماتم میکند رندان فال زندگی

عابری هم در گذر از کوچه ی ما هر زمان

باخودش حرفی زند از ابتـذال زندگی

/ 5 نظر / 15 بازدید
الی

تنهایی را دوست ندارم .. اما دوست دارم در قلب تو تنها باشم… تنـــــــــــهای تنــــــــــــها…. ♥

الی

دريا چه دل پاک و نجيبي دارد / چنديست که حالات عجيبي دارد اين موج که سر به سخره ها ميکوبد / با من چه شباهت عجيبي دارد . . . .

الی

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [پلک][پلک][پلک][پلک][پلک][پلک][پلک][پلک]

toktam

وب بسیار زیبایی دارید موفق باشید مرسی به من سر زدید[قلب]

toktam

وب بسیار زیبایی دارید موفق باشید مرسی به من سر زدید[قلب]