عشقِ زلال

مستی چشم سیاهت می بـرد جان از تنم


همچـو مجنـون درخیا بانِ خیـال پـَرمی زنم


یک نگـاه آهستـه کـن ،  تا دل  فـدایت بکنم


من به دنبال تو ای عشقِ زلال پَـر می زنم

( شعر : عنایت )

/ 1 نظر / 7 بازدید