سجاده

مـات دقـایق میشوم  ، محــو تماشـای تو یار


انگـار که جـادو میشوم  ،  از خلقت پـروردگـار


وقتی نگاهم میکنی ، من مست سجاده میشم


هـر چی غم و درد دلِ   ،  میـدم بدست روزگـار

عنایت اسفند 93

/ 1 نظر / 5 بازدید
راوي

از خدا پرسیدم : اگردرسرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای آرزو کردن چه سود داره ؟! گفت : شاید در سرنوشتت نوشته باشم هرچه آرزو کنی ...