سلام بـر عـاشقـان و عـارفان  بـر تـو کـه مهمـان منی   خـانــه دل هست ،  بــه مـهمـانـی دل خـوش آمــدی
/ 4 نظر / 36 بازدید
خرداد 95
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
5 پست
من و تو
همه ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت جور عجیبی جدی گرفته ایم